Inför valet hösten 2018 ställde vi några frågor till Borås stads politiker för att se hur de vill att Sandared och Sandaredsbygden skall utvecklas framöver och vad de kan göra för Sandared och Sandaredsborna. Utifrån det har vi i SINT sammanställt svaren. Vår förhoppning är att politikerna förverkligar dessa idéer de närmsta åren.