SINT (Sandareds INTresseförening) har flera gånger ansökt om pengar via Borås Stad och medel för lokal utveckling. Här finns lite material kring att göra en ansökan plus filmer från Sandared och SINT kring två uppskattade projekt. Belysning i Linden samt Utegymmet.

https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling/ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen.4.5d9718e71640319574f17f61.html