Trakten har varit bebyggd redan under stenåldern. Man har hittat flera fynd av stenverktyg, bland annat en stenyxa, funnen i Nygården. En hällkista från bondestenåldern finns i Sundshults hage. Man har även funnit båtar, fem meter långa, gjorda av urholkade trädstammar. Jakt och fiske var de första näringarna och senare röjdes mark för odling. Det var en trakt full av villebråd, både björn och varg. Vargen var kvar här i skogarna ända till 1860-talet.

De flesta som bodde här då var jordbrukare, men de hade dessutom många bisysslor för sin utkomst. Det var till exempel möbelsnickeri, korgmakeri, vävning och smide. På 1950-talet hittades lämningar efter en masugn för smältning av myrmalm i Nygården. Många var byggmästare, murare och kyrkobyggare.

År 1545 hette samhället Sanderöd, 1631 Sanderedh och från 1695 skriver man Sandared som nu. Omkring 1950 fanns det bara Nygårdens två gårdar, som hade kvar sitt jordbruk. Då fanns den gamla gästgivaregården kvar men utan sitt jordbruk. Vid gården Arås på andra sidan av Viaredssjön hade Sandared sin utskog. Förr gick vägen mellan Borås och Göteborg längs med Viaredssjöns södra sida, förbi Arås.

Applagården bestod av två gårdar, som ligger mellan Backabo och Torp. Gården Götebacka har förr hört till Vadstena krigsmanshus. Gården friköptes 1767 av änkan Anna Larsdotter för 66 daler silvermynt. Hennes ättling berättar om hur kvinnorna arbetade på Sandhults kyrkobyggnad med murbruk och vattenhämtning. Arbetet började kl. sex på morgonen och slutade vid solens nedgång. Rydet bestod förr av två gårdar. Där byggdes senare prästgården och på Strandgården anlade man ett vatten– och reningsverk. På gården Rydets mark byggdes på 1960-talet Sandareds kyrka.

8 Sune Lindskog, Järnvägstation Sandared ca 1898

Järnvägsstationen i Sandared har tidvis också varit poststation, men på hösten 1953 fick posten egna lokaler. Sandaredskolan blev klar hösten 1952. Det har funnits många fabriker här. Man kan nämna ett litet urval: Ima Konfektion AB, där man sydde skjortor, Alf Stigens fabrik i Viken, Magnis, Stawes, Sandbergs och Svensk pappersindustri. Sedan 1960 drev Leon Ryts Rytz Konfektions AB i Sandared fram till mitten av 80-talet med som mest mer än 150 anställda. Många Sandaredsbor kommer säkert även ihåg Carnils och Max Johansson Grafiska samt Skandinaviska Banken, som får läggas till i listan av företag som har betytt mycket för samhället.

En del av landsvägen Borås Göteborg, nämligen Sjömarken-Bollebygd nybyggdes på 1830-talet av en enskild person, som därför uppbar tull. Tullen var naturligtvis besvärlig för de resande och den avskaffades efter fyrtio år. Flera milstolpar var uppställda vid vägen så att de resande själva kunde kontrollera väglängden mellan gästgivaregårdarna som fanns i Hedared, Sjömarken och Sandared. Gästgivaren var skyldig att mot betalning skjutsa vägfarande och tillhandahålla mat och husrum. Gästgivaregården i Sandareds centrum hör till samhällets äldsta byggnader. Ytterligare ett gammalt hus ligger vid järnvägen på Rydet. Järnvägen byggdes under slutet av 1800-talet och då fick socknen en station i Sandared.

Det finns mycket mer att läsa om bygden i boken: Sandhult Gammalt och nytt av Sandhults hembygdsförening A.O. Johanson.

En vänlig invånare har skickat in två bilder som visar Sandared från förr… Tack för det!

Om någon har något att berätta, stort som smått, om dessa bilder, eller andra histiorier om Sandared, får ni gärna skicka in dessa via e-post.