För privata hushåll är medlemsavgiften 200 kr/år (2021).

För företag är medlemsavgiften 200 kr/år plus en serviceavgift på 500 kr/år (2019). Serviceavgiften är avdragsgill.

Vi hoppas du vill gå med och på så sätt stödja oss i vårt arbete att skapa ett ännu attraktivare Sandared!

Vårt syfte är att verka för att Sandared blir välkänt och uppskattat som centrum för boende, handel och närturism samt att i övrigt ta tillvara medlemmars, företags och föreningars intressen i de fall de verkar positivt för Sandareds utveckling och framtid. Sandareds Intresseförening har i år funnits i 13 år och vi har idag närmare 600 hushåll som medlemmar. Vårt mäl är att få med alla hushåll i samhället för att därigenom kunna påverka och skapa ännu mer positivt i Sandared.

Större projekt som vi genomfört under de år vi funnits är till exempel
Sandaredsparken, Medborgarplatsen och utegymmet med motionsspår och
grillplatser. Många fler spännande projekt är på gång. Information om dessa och mycket annat hittar du på vår Facebooksida och på vår hemsida www.sandared.se

Ljuständning och dekorationer inför julen, blomsterplanteringar under vår och sommar och Sandaredsdagen på hösten är exempel på årligen återkommande aktiviteter som drivs av Intresseföreningen.
På hemsidan och via Facebook kan du lätt kontakta oss med idéer och synpunkter, vilket vi alltid välkomnar. På årsmötet och höstmötet är du givetvis också välkommen med både frågor och synpunkter.

Ju fler vi blir desto större inflytande kan vi få och vi behöver ditt stöd för att kunna göra Sandared till ett ännu trevligare samhälle att bo och leva i.
Medlemsavgiften är 200 kronor per år och hushåll och betalas till vårt bankgiro 5819-6536 eller via swish till nummer 123 022 36 28. I meddelandefältet anger du ditt namn och adress (samt för företag företagets namn) så vi vet vem som betalat och kan uppdatera vårt medlemsregister.

QR-kod för Swish

Varmt välkommen som medlem.
Sandared Intresseförening